Aktualności

Centrum Badawcze PAN KEZO

Przedstawiamy Wam krótki materiał filmowy od naszego partnera Centrum Badawcze PAN KEZO
na temat niezawodnej energii odnawialnej dzięki pamięci hybrydowej i sterownikom DEIF.

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Niezmiennie życzymy Wam dużo sił, zdrowia i pogody ducha oraz spełnienia życiowych planów i marzeń.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Zespół Heron Electric

PROJEKT „ECO WYSPA”

Chcieliśmy Was poinformować o podpisaniu przez Konsorcjum ECO ENERGY POLAND listu intencyjnego o wdrażaniu ekologicznych technologii energetycznych na terenie wyspy Sobieszewskiej – PROJEKT „ECO WYSPA”.

Stanowi on porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, projektowej i produktowej na rzecz projektów publicznych i komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji własnych partnera mających na celu zagospodarowanie wyspy Sobieszewskiej z zastosowaniem wysoko rozwiniętych technologii energetyki odnawialnej, konwersji energii oraz proekologicznych systemów i transportu e-mobile.

List ten określa zakres prac w ramach inwestycji na Wyspie Sobieszewskiej.
Jego stronami jest Konsorcjum ECO ENERGY POLAND w składzie:
-Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji z siedzibą w Jabłonnie
-Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie,
-Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
-Heron Electric S.A. z siedzibą w Jabłonnie
oraz
Zbigniew Nowak - Partner Regionalny zaangażowany w procesy inwestycyjne na terenie Wyspy Sobieszewskiej obejmujące między innymi budowę Farmy Ekologicznej (turystyka ekologiczna), sanatorium wypoczynkowego klasy premium oraz posiadający tereny inwestycyjne stanowiące istotny składnik uwzględniany w planach rozwoju inwestycji publicznych zgodnych z ekologiczno-turystycznym profilem zagospodarowania wyspy.

Konsorcjum EKOS ENERGY POLAND przy udziale KEZO Centrum Badawczego PAN opracować ma koncepcje zastosowania w ramach inwestycji własnych Partnera ekologicznych rozwiązań pozyskania, konwersji i magazynowania energii celem zapewnienia maksymalnej autonomii użytkowej obiektów pod względem energetycznym z uwzględnieniem wysokiego udziału w bilansach energetycznych inwestycji „zielonej” energii własnej.

Opracowana koncepcja „ ECO WYSPA” uwzględniać będzie możliwości technologiczne, produkcyjne i wykonawcze Konsorcjum gwarantujące jej prawidłową realizację.

Konsorcjum dokona w szczególności analizy wykorzystania i optymalizacji na potrzeby inwestycji Partnera:
- farm solarnych oraz A.E.S. (Autonomicznych Elektrowni Solarnych) działających komplementarnie we współpracy z siecią energetyczną lub bez dostępu do sieci z uwzględnieniem zastosowań urządzeń autonomicznych na potrzeby imprez masowych i sezonowej intensyfikacji obsługi ruchu turystycznego,
- pionowych turbin wiatrowych,
- pomp ciepła, rekuperacji, technologii konwertowalnych szyb grzewczych solarnych oraz technologii z wykorzystaniem nanocząsteczek, kropek kwantowych i podobnych,
- magazynów energii stacjonarnych i mobilnych, mało i wielkogabarytowych,
- optymalizujących systemów BMS, systemów monitorowania, aktualizacji użytkowej i zarządzania na poziomie segmentowym i lokalnym, rozumianych jako składnik lokalnego systemu energetyki rozproszonej.

Koncepcja „ECO WYSPA” uwzględni zastosowanie na terenie wyspy rozwiązań w ramach programu Publicznej Platformy Inteligentnego Miasta (PPIM), Heron PIM Sharing System oraz budowę systemu ekologicznego transportu wraz z zintegrowanym z nim szeregiem elektrycznych pojazdów lądowych i wodnych z bezpieczną dla środowiska infrastrukturą ekstensywnego dokowania i ładowania.
Intencją Stron jest, by skala planowanego wdrożenia powodowała, że Wyspa Sobieszewska stanie się jednym z najbardziej „eco-elektrycznym”, „eco-energetycznym” i „usmartowionym” regionem w Europie stanowiąc niewątpliwie ekologiczną turystyczną atrakcję międzynarodową.
Koncepcja „ECO WYSPA” opracowana zostanie w terminie do dnia 20 marca 2020 roku.
Koncepcja „ECO WYSPA” zawierać będzie wstępną specyfikację kosztów wdrożenia rekomendowanych rozwiązań oraz terminy ich wykonania.

Zespół Heron Electric

EKOS ENERGY POLAND zostało powołane!

Powstałe przy wsparciu Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) konsorcjum (składające się z dwóch spółek giełdowych: BEP S.A., Novavis S.A. oraz Heron Electric S.A.), które wytyczy nowe trendy nie tylko na rynku OZE. Łączymy w nim siły, tworząc „ciąg technologiczny” umożliwiający oferowanie produktu w postaci własnych: technologii, urządzeń i narzędzi, oprogramowania i wykonawstwa. Pierwszym rynkowym produktem będzie autonomiczna instalacja solarna z magazynem energii. Upraszczając, samodzielna mikro elektrownia zasilana z paneli fotowoltaicznych, która wystarczy do obsługi domu, gospodarstwa, stacji ładowania pojazdów elektrycznych itp. Istotne jest to, że nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej więc stanowi ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla inwestycji i projektów położonych w miejscach nieposiadających do sieci dostępu. Oczywiście może także z siecią współpracować i to znacznie efektywniej, dzięki magazynowi energii.

Co istotne Konsorcjom będzie w sposób stały współpracować nad rozwojem i optymalizacją technologii z KEZO Centrum Badawczym PAN, jednym z najnowocześniejszych ośrodków naukowych w Europie, zajmującym się konwersją i alternatywnymi źródłami energii właśnie. Wykorzystanie do ambitnych komercyjnych zadań ultranowoczesnego zaplecza PAN to możliwość budowania przewagi technologicznej polskich firm bez inwestycji własnych w centra naukowo-badawcze.

Połączenie sił i potencjałów podmiotów posiadających samodzielnie ograniczone kompetencje i możliwości to nie tylko stworzenie nowej jakości produktowej, to także możliwość natychmiastowej komercjalizacji produktów w ramach bieżąco realizowanych inwestycji. Pierwsze efekty współpracy w ramach EKOS ENERGY POLAND wdrażane będą już II kwartale 2020 roku, co daje nam szansę na zajęcie pozycji europejskiego lidera w segmencie autonomicznych modułowych mikro elektrowni solarnych.

Informacje na temat naszych działań znajdziecie również na:
https://inteligentnapolska.pl/[...]

2000 polskich „elektrycznych” dostawców „fast food” za 80 mln

Operator świadczący usługi dla jednej z czołowych sieci fast food, firma T-Jobs podpisała z Heron Electric S.A. umowę na 2000 elektrycznych pojazdów dostawczych.
Ten największy „elektryczny” kontrakt może być prawdziwym przełomem na rynku pojazdów pracujących. „Herony” pojawią się na ulicach już w kwietniu 2020 roku. Wartość kontraktu to około 80 mln złotych.

Niemal zerowe koszt eksploatacji oraz przywileje w ruchu drogowym, w tym możliwość poruszania się bus-pasami i wjazd na niektóre strefy zamknięte, dają „elektrycznemu” dostawcy przewagę jakościową. Dojedzie szybciej, zaparkuje sprawniej, zwiększy zadowolenie klientów oraz wydajność pracy.

Trzykołowy Heron Electric CityEl, posiada 300 litrowy bagażnik i konstrukcję wymarzoną dla dostawców małych przesyłek, w tym jedzenia. Projekt ma bogatą historię, pierwotnie duński, przejęty przez Niemców gdzie produkowany był przez 12 lat, przejęty został do portfolio Heron Electric. To rzadki przypadek przejęcia przez polskiego inwestora chyba najstarszej niezależnej europejskich marki motoryzacyjnej. City El po unowocześnieniu konstrukcji i designu od nowego roku zdobywać będzie polskie miasta. Futurystyczne wygląd, ekologia i walory użytkowe to niewątpliwie atuty, które mają szansę przebić się także na rynkach UE.

Przygotowanie do sezonu handlowego 2020

Przygotowanie do sezonu handlowego 2020 w pełnym toku. Kontynuując prace nad samochodami, marka HR pojawi się na rynku w zintegrowanych inteligentnych pakietach sheringowych oraz w segmencie pojazdów pracujących.

W dniu 03 września 2018 roku Heron Electric S.A. i BEP S.A. podpisały :

UMOWA O WSPÓŁPRACY PRODUKTOWEJ I HANDLOWEJ W RAMACH OFERTY SYSTEMOWEJ HERON ELECTRIC „HR SHERING PIM SYSTEM” ORAZ POWIERZENIA BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.  ROLI DOSTAWCY POJAZDÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH OFERTY DEDYKOWANEJ NA POTRZEBY MAZURSKIEJ STREFY ECO ELEKTRYCZNEJ I INNYCH ODBIORCÓW REGIONALNYCH ORAZ ICH INTEGRACJI Z HR SHERING PIM SYSTEM NA BAZIE ROZWIĄZAŃ SYGNOWANYCH MARKĄ „BEP TECHNOLOGY”

Przedmiotem umowy jest przygotowanie oferty systemowej HR Shering PIM System na rzecz Mazurskiej Strefy ECO Elektrycznej i odbiorców regionalnych obejmującej: dostawy rowerów elektrycznych ,modułów stacji dokowania/ładowania w systemie HR Shering PIM System , wodnych skuterów elektrycznych Heron Electric Water Bird, nadbrzeżnych  modułów stacji dokowania/ładowania w systemie HR Shering PIM System ,całorocznych elektrycznych pojazdów trzykołowych Heron Electric City EL, desek do pływania z napędem elektrycznym HR Hydrofolio Surfboard z baterią wymienną, oraz autonomicznych gniazdowych punktów ładowania zasilanych fotowoltaiką, Szacunkowa łączna wartość ofert  to ok. 40 mln PLN.

Powyższa umowa stanowi pierwszy etap współpracy zmierzający do rozwoju produktów HR na terenie Warmii i Mazur oraz kolejnych rynkach regionalnych.

Trwają negocjacje i prace przygotowawcze związane implementacją pojazdów z pod znaku HR na rynku kurierskim i dostawczym.

Mazurska Strefa ECO Elektryczna zaczyna się materializować!

W piątek 27 września na Kongresie Elektromobilności podpisano umowę przystąpienia do projektu kluczowego gracza regionalnego, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Temat Strefy zdominował przebieg Kongresu.

Heron Electric i BEP S.A. zaprezentowało pojazdy i technologie, które już wiosną królować będą w mazurskim trójkącie: Giżycko, Mrągowo, Mikołajki.

Poniżej przedstawiamy fotorelację, a obszerne informacje przedstawimy już wkrótce.

Dni Mrągowa

Mistrzostwa świata na Mazurach w 2020

Trzy Mazurskie miasta: Mikołajki, Giżycko i Mrągowo połączyły swoje siły, wraz z innymi partnerami, tworząc: Mazurską Wodną Strefę ECO-Elektryczną.

Już w przyszłym roku wprowadzane będą do użytkowania elektryczne pojazdy wodne oraz lądowe wraz z niezbędną infrastrukturą, wypracowując ekologiczne i technologiczne standardy dla innych regionów. Strefa mazurska będzie wspierać inicjatywy dążące do upowszechnienia rozwiązań energetyki rozproszonej, ekologicznych napędów alternatywnych, związanej z tym infrastruktury oraz polskich konstrukcji elektrycznych wodnych i lądowych. Regionalna koncentracja ekologicznych osiągnięć polskich konstruktorów i naukowców umożliwi promocję na rynku europejskim i światowym, krajowych technologii ekologicznych i rozwiązań infrastrukturalnych oraz samej Strefy Mazurskiej i jej Sygnatariuszy. Rozbudowa umożliwiającej profesjonalne przeprowadzenie mistrzostw eco-smart-infrastruktury pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego regionu, przyciągając w okresach wiosennych i letnich turystów z pojazdami elektrycznymi, dla których Europa środkowa była dotąd terenem niedostępnym. Wiadomo również, że „Strefa” wraz z Sygnatariuszami będzie współorganizować na swoim terenie coroczny Puchar Świata Pojazdów Wodnych i Lądowych. Pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu 2020 roku.
(„Land and Water” Electric World Cup of E-Mobile Poland 2020).

Miło nam poinformować, że współzałożycielami Strefy jesteśmy my, Heron Electric S.A. a także BEP S.A. Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie na mistrzostwa elektrycznych polskich pojazdów sportowych. Będziemy współpracować przy technologiach związanych z eco-smart infrastrukturą. Całe przedsięwzięcie ma ambicje stać się największym „świętem” e-mobile na świecie łącząc na lądzie i wodzie elementy sportu wyczynowego, amatorskiego i festiwalu muzycznego! Ta wyjątkowa mieszanka przeistoczy się w prawie miesięczną sportowo-technologiczno-muzyczną fiestę. Jeżeli pragniecie uzyskać jeszcze więcej informacji, zapraszamy Was do kliknięcia w link poniżej i odwiedzenia portalu inteligentnapolska.pl.

https://inteligentnapolska.pl/2019/06/05/mistrzostwa-swiata-na-mazurach/

Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" 2019